Ni har kanske sett att vi också under helgerna hade en debattartikel i Land Lantbruk om detta tillsammans med Västra Götaland (http://www.landlantbruk.se/debatt/gron-infrastruktur-ar-djupt-oroande/).

Grön infrastruktur kommer som ett regeringsuppdrag och än så länge har vi inte riktigt förstått vad det ska användas till, det hade inte heller länsstyrelsen visade det sig. Man har så här långt skapat en del kartmaterial både för skog, jordbruksmark, tätortsnära mark osv. Vi ser vissa risker i detta, som också framgår i debattartikeln, där man från myndighetens sida kanske kommer att ha ytterligare ett verktyg att styra markanvändningen med.

Vi tycker denna fråga är viktig och det är också viktigt att ha en dialog med länsstyrelsen så att våra frågor inte glöms bort. Ibland är vi mer överens än vi tror men pratar förbi varandra. Vi pratar helt olika språk! Vi har bokat in ytterligare ett möte med dem under våren för att följa upp vad som görs.

Senast i oktober 2018 ska alla länsstyrelser ha en färdig handlingsplan för grön infrastruktur, vilket innebär att den sannolikt kommer ut på remiss under vår/sommar.

Har ni frågor om grön infrastruktur är ni välkomna att kontakta mig Jenny på 070-629 15 70 eller jenny.nilsson@lrf.se.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige