Hur kommer det sig?

I sjön finns en fördämning som är 300 år. Eftersom denna saknar tillstånd har ägaren, Fortum, bestäm sig för att ansöka om utrivning av dämmet. Detta kommer leda till att sjöns medelnivå sjunker nästan med en meter och detta kommer att få stora konsekvenser för boende runt sjön.

Vad kom ni fram till och hur går LRF vidare i denna fråga?

Mötets deltagare, ett 70 tal, beslutande sig för att bilda en intressegrupp som kommer ta initiativ till dialog med Fortum, kommunen, och länsstyrelsen för att se om man kan hitta en lösning för att undvika en så stor sjösänkning.  

Är detta något som kommer att bli vanligare tror du, och hur förhåller man sig som markägare i dessa frågor?

Det finns ca 10 000 dammar i Sverige som kommer att bli föremål för diskussion om fördämningarna kan vara kvar för att uppfylla de svenska miljökvalitetsnormerna. Det kommer att bli en stor fråga både för dammägare och de som bor i närheten av en reglerad damm. Jag tror det är bra att göra som i Torsby och gå samman för att med gemensamma krafter försöka hitta en lösning.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, calara.hyltback@lrf.se