Erik Evestam filmade mig och andra under seminariet Makten över vattnet på Värmlands Museum i måndags. Många intressanta föredrag beskrev för hundratalet samlade politiker på alla nivåer, tjänstemän i kommuner och andra myndigheter, bl a vattenfolket från länsstyrelsen. Seminariet kommer att äga rum på fler platser, kommande vecka i Vara.

Trycket med krav på förändring av hur Sverige avser att hantera vattendirektivet och vattenfrågorna är stort från alla håll. Om inte politikerna lyckas skapa rimligare hantering genom sina myndigheter är det ett demokratiskt haveri och en riktigt tung blöt filt som riskerar skapa fler problem än det löser.

Tisdag var en heldag med först utvidgat regionalt råd där alla LRF-regioner och förbundsstyrelsen med centrala och för frågorna relevanta tjänstemän diskuterade våra framtida miljö- och djuromsorgspolicys, vårt valarbete, organisationens övergripande strategidokument "Vägen mot visionen" mm.

Efter detta hade vi i regionstyrelsen ett eget möte där vi diskuterade kommande regionstämma och vårt eget arbete inför valet samt det stundande arbetet med livsmedelsstrategin för Värmland tillsammans med vårt eget branschråd med en första träff 8 februari. Mm, mm …

Torsdag blev en 18-timmars LRF-dag. Tidiga tåget till Stockholm för möte med We Effect om insamling och projekt. LRF samlar in knappt tre miljoner per år till We Effects utvecklingsarbete runt om i världen. Kvällen avslutades med avdelningsårsmöte i Ölmhult och Väse LRF-avdelning.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com