En föreslagen verksamhetsplan utökades med förslaget att marknadsföra bygden i ett bredare perspektiv mot konsument. Att tydliggöra vad vi faktiskt har för resurser och vad vi producerar. Äntligen lite input och engagemang utöver de vanliga medlemsaktiviteter vi bedriver i stor skala. Vi har haft 13 aktiviteter för medlemmar varav en varit konsumentinriktad och två varit utbildande. Medlemmarna ville att vi skulle skapa mer tryck och visa oss mer mot allmänheten. Mycket roligt.

Stina Höök och Fredrik Larsson tog sig an att förklara regionpolitiken och många frågor kom upp. Jag tydliggjorde att vi är en skara producenter som har regelverk att följa men som måste efterlevas av statliga organ i form av inköp av råvaror etc.

LRF Ungdomens Lisa Borell fick presentera sig, då hon numer bor i bygden. Härlig stämning och ca 25 mötesdeltagare. En nyvald skogsägare i styrelsen Sune Fransson. Göte Jakobsson avböjde omval för första gången sedan mitten av 1970 talet och avtackades med den äran.

Motion kommer komma om grön infrastruktur. Styrelsen fick i uppdrag att formulera den tillsammans med motionären.

Jag har märkt att om man vid punkten om motioner på föredragningslistan bordlägger den punkten till efter kaffet, så väcker man tankarna till liv och engagemanget ökar betydligt om de får en stund att fundera. Det har resulterat i motioner tre år i rad om jag minns rätt.

Ola Axelsson
Ordförande Säffle Norra LRF-avdelning och styrelseledamot LRF Värmland, ola.axelsson@live.se