Ny lagstiftning är på gång på vattenområdet som kan få stor påverkan på jordbruk, småskalig vattenkraft och övrigt näringsliv.

Därför har ett flertal aktörer samlats till ett seminarium, med medverkan från bland annat LRF och Sveriges Kommuner och Landsting.

Tiden är 22 januari kl 8.30-15.30 och platsen är Värmlands Museum, Karlstad.

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika om du anmäler dig senast den 16/1 till:

bosse.dalmo@sv.se, tel 054-22 15 42.

Lunch köps på plats. 

Välkomna!