- Vi har myndighetspersoner som kör egna race i sina stuprör. Vi måste ha politiker som tar helhetsansvar som ger tydliga uppdrag för helhetslösningar, säger Patrik Olsson som är ordförande för LRF i Värmland.

Runt 110 personer samlades på ett stormöte om den framtida vattenlagstiftningen. Exakt vad som väntar, vet kanske ingen idag men före sommaren lade miljö- och energidepartementet fram ett förslag som skrämt upp många av dem som har verksamhet nära vatten.

Även kommunerna kommer beröras eftersom det blir svårt att bygga ut reningsverken med ett sådant regelverk.

- Det är väl bara att erkänna att vi i kommunerna har vaknat sent i detta, men nu har vi bildat nätverk i Värmland som kommer jobba tillsammans, säger Peter Söderström som är kommunalråd i Arvika.

Tung kritik

En av de tyngsta kritikerna är Sveriges kommuner och landsting, SKL. Därifrån kom förbundsjuristen Anna Marcusson och hon berättade om det växande krånglet kring bostadsbyggandet. 

- Vi har redan sett skärpningar i samband med att man antar nya detaljplaner. Det ställs högre krav som gör det svårare framförallt för nya reningsverk.

I sitt uttalande har SKL gått så långt som att hävda att förslaget hotar hela samhällsutvecklingen. Men skarpa synpunkter har också kommit från miljödomstolarna, från näringslivets organisationer och från flera myndigheter, bland annat Jordbruksverket och Boverket. 

Gamla tillstånd

Bland de som kan drabbas finns tillståndspliktiga lantbruk som vill utöka sin verksamhet, men mest har det pratats om är den småskaliga vattenkraften och dammarna. Över 60 små kraftverk och runt 400 dammar finns i Värmland och här är framtiden mycket osäker. Här är problemet att de gamla tillstånd som verksamheten levt under i hundratals år - inte längre anses giltiga. Därför ska de in i ett prövningssystem och åläggas miljöåtgärder. De som har koppling till kraftproduktion kan få bidrag av en särskild miljöfond som ska skapas. Men mycket är ännu oklart kring denna.

Nästa vecka genomförs ytterligare en seminariedag i Vara med runt 140 personer anmälda och ytterligare ett är planerat i Växjö. Samtidigt pågår intensiva diskussioner på nationell nivå eftersom ett nytt förslag enligt planen ska läggas på riksdagens bord före 20 mars. 

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se