Torsdagen den 18 januari samlades ett 60-tal personer för föredrag, samtal och inspiration om hur vi kan ta vara på den Goda Maten i Hagfors.

Syftet mer dagen var att ta reda på hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka den goda maten i vår kommun. Under workshopen fick deltagarna möjlighet att träffas och diskutera, kring specifika fokusområden, vad de tycker är viktigt och hur vi tillsammans kan gå tillväga.

Läs sammanfattningen från dagen >>