Vad tyckte du om dagen?

- Det var en bra dag med föredrag som visade bredden och omfattningen av hur dessa galenskaper som den föreslagna lagstiftningen och tillämpningen kommer att kunna få.

Vilka var de hetaste frågorna och som väckte mest debatt?

- När alla, från enskilda personer, ägare av småskaliga vattenkraftverk, via kommunchefer till regionråd samfällt riktar kritik mot det sätt som rikspolitiken och myndigheter med länsstyrelsen i spetsen hanterar vattenfrågorna. När grundvattennivåer hotar att sjunka och brunnar sina, när översvämningsrisker ökar och när människors bostäder riskerar att hamna med flera hundra meter av gyttja mellan sig och den pga utrivning sänkta sjön då är det inte rimligt och människor ska bli förbannande.

Vad kommer LRF Värmland göra i frågan framöver?

- Vi jobbar mycket tillsammans med andra aktörer som Vattenkraftsförening och andra men det handlar som sagt var inte bara om småskaliga vattenkraftverk utan om de många fler dammar som inte producerar kraft, men också om avvattningsföretag mm, så det berör väldigt många av våra medlemmar regionalt och i hela landet.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se