Hur upplevde du mötet?

- Bra möte mycket folk, så intresset för älgförvaltning är stort. Intressanta föreläsare som gav ny kunskap.

Vad tar du med dig?

- Avskjutningsmålet som funnits många år om 50 % tjur och 50 % hondjur kan vara fel. För tjurandelen kan vara ner till 25 % för att klara betäckningarna enligt föreläsaren.

Brunsttiden är lång, de äldre korna brunstar tidigt och kvigorna sent. Därför är ombrunstning ovanligt.

Vi fick också höra att dräktighetstiden kan variera. 

Slutsatsen blev att man kan med mindre vinterstam kan ha en något högre avskjutning om andelen kor är högre.

Man ska också försöka göra avskjutningen tidigt på jaktsäsongen för att minska betestrycket snabbare. Långa jakttider är negativt för betesskadorna.

Hur tycker du att LRF ska jobba med älgförvaltningen i Värmland framöver?

- Jag har suttit i en älgförvaltningsgrupp i sex år, det är svårt att få jägarerepresentanterna att inse det finns betesskador.

LRF bör få fler markägare att engagera sig i älgskötselområden.

Man måste också se på förekomsten av allt klövvilt.

Hjortstammen växer, nu dyker kronhjorten upp på många ställen i Värmland. Det minskar utrymmet för älg.

Både jägare och markägare måste inse att det inte finns mat till alla om skogsbruket ska vara hållbart och skadorna på jordbruksgrödor ska vara på rimlig nivå.

Eftersom antalet jägare minskar kan man inte hålla efter viltet det märks på vildsvinsstammen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

Presentationer från mötet i Forshaga


Älg – Jonas Malmsten, älgforskare, veterinär mm >>

Skog & vilt i balans – Christer Kalén >>

Älgförvaltning Värmland >>