På nationell nivå pågår det intensiva diskussioner om vilka förutsättningar dammar och småskaliga vattenkraftverk ska ha framöver. En av de berörda är Christer Hedberg i Brunskog. Han har anläggningar som producerar el till motsvarande 800 villor, men han kan och vill utöka kapaciteten i befintliga anläggningar – och samtidigt genomföra miljöförbättrande åtgärder.

Men han har under 20 års tid stångats mot myndigheterna som hela tiden velat stoppa hans verksamhet.

På LRFs regionala Youtubekanal finns två filmer om honom >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se