LRFs VD Anders Källström besökte på torsdagen LRF Värmlands regionstämma. Han berättar att han varit på flera stämmor i år.
– Det finns olika förutsättningar, säger han.

Men LRF kan ändå samlas kring frågor som sedan leder till lagstiftning.
– LRFs själ och hjärta är de här regionstämmorna. De visar vilken fantastiskt kraftfull organisation vi är, och att vi ytterst är en folkrörelse, säger Anders Källström.

Han berättar också om sin egen förankring och tidiga erfarenheter av expropriering.
– Det är ett minne som etsat sig fast.
Och påverkat honom i hans yrkesval.
– Hur djupt det här sitter med äganderätten, och hur myndighetsutövning kan urarta i förmynderi, säger Anders Källström.

Han tar några exempel från skogen. Skogsägare som fråntas sin egendom i myndigheternas ambitioner att skydda nyckelbiotoper. Fall som LRF drivit i domstol. Bombmurklan. Och nötskrikan.
– Det är synen på brukanderätten som påverkar äganderätten, säger Anders Källström.

Man äger något men kan inte bruka det.
– När det sunda förnuftet inte kan råda …
Han kallar det Kafka-liknande situationer. Och alla förstår vad han menar. Den maktlöshet drabbade skogsägare känner, kan i många fall nå episka proportioner.
Det handlar om känslor för oss som brukar den egna jorden.
– Där har LRF en omistlig roll, säger Anders Källström.
Och LRF har drivit aktuella fall i domstol med stor framgång.

Anders Källström kom sedan in på LRFs långa tradition. Organisationen fyller 100 år.
– Sverige har under den tiden förvandlats från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna på jorden. Jag tror att det sätt vi organiserar landsbygden har stor betydelse för detta, säger Anders Källström.
– Det är mångfasetterat. Man kan göra väldigt mycket av en gård. Vi företräder 25 olika branschdelar. Det visar vad vi kan och den bredd vi har.
– Men…
– Det måste finnas möjlighet till tillväxt. Det måste finnas en framtidstro.

Livsmedelsstrategin är ett viktigt instrument för det.
– Det är första gången som riksdagen har uttalat att livsmedelsproduktionen ska öka.
Tidigare förlitade man sig på marknaden. Den skulle lösa alla problem.
– Det gick inte så bra, säger Anders Källström.
– Vi minskade varje år. Men sedan 2010 har det växt.
Nu finns det förutsättningar för att skapa tillväxt.
– Vi är i en utvecklingsfas. Vi är på väg uppåt och den känslan måste vi förädla och utveckla.
– Om man fortsätteratt göra samma saker, då blir resultatet detsamma.

Nu måste vi pressa våra politiker, på alla nivåer. Vad gör de i riksdagen, och på länsstyrelsen eller i kommunen, för att vi ska lyckas med livsmedelsstrategin.
– Vad säger vi när vi går in på kommunkontoret? Vi ställer de här frågorna och kräver konkreta svar.

Anders Källström berörde också klimathotet.
– Vi kan producera mer. Vi ska snart fasa ut fossila bränslen.
– Det var länge sedan vi hade en sådan känsla. Vi måste skärpa tonen och vara tydliga.

Anders Källström berättade också om LRFs goda resultat. Det gör att LRF har resurser.
– Det kommer att krävas satsningar som kräver ekonomiska resurser.
Försäljningen av LRF Konsult ger resurser. Men LRF kommer att fortsätta samarbeta med LRF Konsult, försäkrade Anders Källström.

Han tog också upp framgångar i kommunikationsarbetet. Som bland annat lett till att intaget till naturbruksskolorna har ökat.

Han berättar om andra projekt.
– Kompetens och kunskap är viktiga förutsättningar för att driva stora företag.
LRF gör en satsning på utbildning som håller högsta klass med syfte att utveckla företagandet.
– Vi är en modern företagarorganisation, avslutar Anders Källström, vi står för någonting och vi kan stå rakryggade.
LRF är något att hålla i handen när det blåser.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se