Skogarna i Eda, Arvika, Årjäng, Säffle förädlar varje år solenergi till ca 10 TWh kemisk energi i den biomassa de producerar. Skogarna i Sverige producerar varje år via de gröna cellerna 456 TWh kemisk energi. Sveriges totala användning av energi (slutanvändning) var år 2015 370 TWh. Med ett värde på 20 öre per kWh är värdet av denna energiförädling i Väst-Värmlands skogar varje år ca 2 miljarder kr.

De kor och får som nu finns i Väst-Värmland täcker energibehovet för ca 25 000 människor, och proteinbehovet för 38 000. Det är 41 respektive 63 % av befolkningen. Detta är ett viktigt bidrag till FNs mål om global livsmedelsförsörjning och till svensk säkerhet. Forskare vid Chalmers, KTH och också SLU tror att dessa djur är ett globalt hot mot klimat, folkhälsa och havens övergödning.

Stefan Hellstrand, Tekn Dr Energi- och miljöteknik, berättar måndagen den 19 mars, kl 19.00, Allaktivitetshuset i Koppom, om hur jordbruket och skogen i Väst-Värmland i framtidens ekonomi ger många jobb, stora skatteintäkter till kommun och landsting, löser klimatfrågan, ger grön energi att ersätta oljan, stärker vårt nationella oberoende, och ger ett landskap där människor, djur och växter trivs.

Väst-Värmland Visar Världen Vägen >>

Hållbarhetsvärden i mjölkproduktion >>