I veckan var jag (Erik Forsberg) på det första mötet och uppstarten för referensgruppen till grenseviltprojektet i Torsby.

Man har märkt älgar som nu befunnit sig i norra Värmland och man hoppas och tror att åtminstone vissa av dessa är vandringsälgar som kommit från både Norge och Dalarna. Detta för att lära sig mera om när de vandrar iväg och vart de kommer ifrån samt hur betesskadorna/skogen påverkas av detta. Man har också märkt vargar i detta område för att se om de ändrar sitt beteende i och med detta. För att ha något att jämföra med har älgar och vargar i södra Dalarna också märkts och där sker ingen större förflyttning under vintern. Man har tagit en paus i märkning då älgarna är hårt pressade av den vinter som varit och den extra stress som märkningen innebär på dem är för tuff just nu.

Man kommer också att se på dessa fyra områden för att här få mer kunskap:

  • Historik, förvaltning
  • Betesskador
  • Älg, varg och människa
  • Järvens återkomst

Järven börjar att komma tillbaka i området och man vill se hur detta påverkar älgstammen både direkt och indirekt. Järven har konstaterats ta älgkalv men framförallt äter den redan vargslagna älgar, vilket kan leda till att vargen måste ta fler älgar än tidigare.

I Norge pågår också utfodring av älg där kommunerna bekostar detta för att minska trafikolyckor och betesskador. De boende i området upplever att de ser skillnad men detta är inte vetenskapligt klarlagt än och därför vill de också få med detta i projektet för att få det klarlagt. Utfodringen har minskat rejält i Norge då man är mycket orolig för CWD (avmagringssjuka) som hittats hos vildren i Norge och man är rädd för att den ska kunna sprida sig till t ex älg och då skulle detta gå mycket fort om de äter/uppehåller sig på samma ställe.

Projektet är ännu i sin linda om utformning osv och mera information kommer att komma ifrån dom kontinuerligt. De vill såklart gärna ha input utifrån till sig och kunna bygga nätverk så det tar de gärna emot.

Här finns mer att läsa om projektet Grensevilt >>

Nästa träff med referensgruppen blir förmodligen i september.

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com