Som moderator för resan anlitades vår landsbygdsrådgivare Bengt Nilsson. Vi reste med Wikmans Buss.

Skrivelse om höjt anslag till enskilda vägar

Vi började vår resa med att överlämna en skrivelse till vårat kommunalråd där vi yrkade på att man skulle höja anslaget till våra enskilda vägar med 5 miljoner per år i en treårsperiod. Vi anser att underhållet är under all kritik och vid kontakter med vägtjänstemännen hävdar de hela tiden att det inte finns några pengar.

Vi har under våren varit i kontakt med ordföranden för vägsamfälligheter i kommunen och de har skrivit under på vårat krav. Om du vill läsa om detta så finns det med i Arvika nyheters webbtidning.

Politikerresan

Vårt 1:a stopp var hos Jonas Kervén. Han är en ung nötköttsproducent med cirka 160 djur i Brunskog. Sedan styrde vi vidare till Manskog och Reinholdfors kraftstation där vi började med förmiddagsfika, sedan fick kraftstationsägaren Christer Hedberg berätta om sin verksamhet, dess produktion och problematik.

När vi lämnade steg Jörgen Olofsson, vd för Edanesågen, på bussen och berättade om deras verksamhet, historia och framtida satsningar. När vi åkt runt på sågområdet lämnade Jörgen oss och vi for vidare mot Hillringsbergs Lantbruk.

I Högerud berättar Anders Petrén om sitt hjorthägn och sin byggnation av ett viltslakteri med möjlighet till slakt av tamboskap. Framme i Hillringsberg börjar vi med en lunch som ICA i Glava ställt i ordning åt oss. Vi besöker ladugården där Robert och Lars Aronius berättar om dess historia och produktion. De brukar ca 650 hektar och producerar 6 000 liter mjölk/dag.

Nu reser vi vidare mot Gunnarskog och Andreas Strandberg som också bedriver mjölkproduktion, men han har även en bigård. Innan vi kommer fram tar Per-Olov Ålander till orda och berättar om Gunnarskogs Närvärme, ett värmeverk i Stommen, Gunnarskog, som han är delägare i. Väl framme hos Andreas berättar han om sin verksamhet med bina och dess betydelse för våran växtlighet.

Torbjörn Olsson
Ordförande LRFs kommungrupp i Arvika, 057032242@telia.com