Första besöket var hos Leif Widén i Molkom som kämpar mot Länsstyrelsen för att få behålla sin damm. Dammen ansågs laglig mellan 1629 - 2011, men nu skulle enbart ett tillstånd kosta hundratusentals kronor. För en verksamhet utan intäkter.

På Norums gård, utanför Molkom i Värmland, har Molkomssjön reglerats via två dammar sedan 1629. Sedan Leif Widén tog över verksamheten 1978 har vattenkraftverket inte varit i bruk, men han har ändå känt ett ansvar att underhålla verksamheten. Det utan personlig ekonomisk vinning. Efter att ha tagit hand om sjöns reglering med sina dammar kräver nu plötsligt länsstyrelsen i Värmland, som är tillsynsmyndighet, att han ska söka tillstånd för att få behålla dammarna och därmed dämma upp sjön.

Andra besöket var på Molkoms biovärme där vi fick en intressant guidad tur i värmeverket. Verksamheten har funnits sedan 1993 och försörjer flertalet hem i Molkom med värme från fliseldade värmepannor. Här fanns även Mellanskog på plats och hade en mycket bra liten tipspromenad. De lyfte fram dessa viktiga punkter:

 • Den svenska skogen binder in nästan motsvarande hela Sveriges utsläpp av CO2
 • Koldioxiden som lagrats i träden när de växer binds fortsatt i hus och annat som tillverkas av trä. Därför är det bra att bygga hus av trä.
 • På drygt en minut har det växt tillräckligt med virke i den svenska skogen för att bygga ett åttavåningshus.
 • För varje träd som avverkas planteras minst två nya.
 • Var sjätte förpackning som innehåller något flytande i världen är tillverkad av kartong från Värmland.
 • Världens första Svanenmärkta drivmedel innehåller tallolja som kommer från den svenska skogen.
 • Ungefär var fjärde värmlänning har sin sysselsättning från skogen.

Vi åkte sedan vidare till Sutterhöjden, Fageråsens Bygdegård för att äta en gemensam lunch på riktigt lokalproducerad mat. Patrik Ohlsson berättade om att "Svenskt lantbruk måste ges goda förutsättningar att konkurrera med lönsamhet redan nu, annars riskerar vi att det inte finns mark och företagare tillräckligt när det blir en värld som prognoser pekar på".

Efter den goda lunchen fortsatte vi till Gällseruds gård, där vi fick berättat för oss om deras nötproduktion.

Resan avlutades med att vi delade ut en minnesbroschyr från oss om våra viktiga frågor

Några kommentarer från politikerna:

 • En fantastiskt lärorik busstur under gårdagen.
 • Stort tack till #LRFVÄRMLAND för den busstur vi fick under gårdagen.
 • Bra information som ska leda till att vi får mat som är klimatsmart, säker att äta från djur som mår bra, som håller vårt landskap öppet och ger jobb! #bramat #grönnäring
 • Riktigt bra besök och dialog hos vattenkraftägare, köttproducenter, skogsägare, värmeleverantörer och lokalproducerad lunch i bygdegården. Varmt tack för fint värdskap och görviktiga kloka medskick och synpunkter för fortsatt arbete

Kikki Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland, kifab64@gmail.com