Prins Carl Philip besökte under torsdagen sitt hertigdöme Värmland för att se på vårt näringsliv och ta del av natur- och friluftsliv bland annat. Vid en middag hos landshövdingen på kvällen tillsammans med ett femtiotal företrädare för det Värmländska näringslivet fick jag som ledamot av insynsrådet möjlighet att säga några ord om vad som är viktigt för ett framgångsrikt Värmland.

I dagarna pågår också Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik. Mina ord till prinsen, landshövdingen och övriga gäster kan också vara ett medskick vid det evenemanget.

Jag heter Patrik Ohlsson och är en bonde och familjeskogsbrukare från Kil. Hur många generationer vi hållit på vet jag inte, men det handlar i alla fall, i rakt nedstigande led, om ca 9000 år.

Jag har fått förtroendet att för femte året vara ordförande för 5 500 landsbygdsföretagare i LRF-Värmland.

Värmland är väldigt mycket sin kultur och natur och sina naturresurser. Skogen, vattnet, och Bergslagens malm och mineraler gjorde landskapet under 17- och 1800-talet till ett av landets rikaste.

Även idag är detta grunden för vår ekonomi och de flestas sysselsättning. Räknar man alla verksamma i skogen med dess industrier, livsmedel, energiproduktion, stål och verkstad och maskinindustri och tjänsteföretag som servar dessa branscher, i faktiskt hela världen, då står dessa tillsammans för mer än halva sysselsättningen och en ytterligare större andel av Brutto Regional Produkten.

Vi har världsledande industrier, företagskluster och excellent forskning och hållbarhetens alla aspekter på plats.

Värmland och våra råvarors betydelse i omställningen till en fossilfri ekonomi och den nyindustrialisering näringsdepartementet efterfrågar har nog inte alla insett.

Tankbåtar till olika oljehamnar har under ett sekel stått för mycket av energi och råvaror, istället kommer vi åter behöva luta oss tungt mot platser som Gräsmark, Höljes och Fredriksberg för detta.

Detta handlar i stor utsträckning om ton-kilometer och tunga frakter. Infrastrukturen, järnvägen, Vänersjöfarten, men också det finmaskiga vägnätet är helt avgörande.

NextJets konkurs och strulande tåg är förödande för många företagskontakter med omvärlden och visar hur känslig en liten region är när underlaget inte räcker för lönsamhet och flera konkurrerande aktörer.

Värmland är en stor exportör av hållbart producerade förnyelsebara varor och råvaror sedan länge. Om inte Värmland med sina förutsättningar också blir en exportör av förnyelsebara drivmedel så vet jag inte var dessa ska komma ifrån. För att det ska ta fart behöver politiken ge goda och långsiktiga villkor för innovatörer och entreprenörer och för konsumenternas investeringar i ny teknik.

Urbaniseringen är förvisso en global megatrend, men den allt överskuggande megatrenden, Bioekonomin, kommer också kräva en ruralisering. Värmland behöver fler kompetenta händer och hjärnor.

Våra företag finns över hela kartan. Hela kartan. Varje dag. Det är inte oljeplattformar med fly in fly out personal. Här måste människor ha en god, intressant och fungerande vardag för hela familjen, med vård, service, utbildning och kultur även på mindre orter. En utmaning för samhället men avgörande för det som lägger grunden för landets välstånd.

Det finns en komponent av råvarornas förbannelse här. Värmland är inte längre så rikt som det borde vara. Skatte- och incitamentssystem som bättre än idag ser till så att välfärden kan finansieras där råvaror och industri finns skulle säkerställa också kapitalets långsiktiga intresse av avkastning, oberoende av var det bor, men också hela landets välstånd.

Ser vi till att det går bra för Värmland och Värmlänningarna och landskap som vårt så kommer det gå bra för Sverige.

Tack!

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, Patrik Ohlsson, 055414900@telia.com