Det fanns möjlighet att köpa mindre djur som höns, kycklingar och kaniner. Det ordnas aktiviteter som vallhundsuppvisning, häst- och vagnåkning. Man kunde prova på att åka elcykel, i en branddamm kunde man med Sjöräddningens hjälp prova på livräddning. Det fanns tillfälle att prova på tovning och mycket annat. Hantverkare och matproducenter, många med lokal anknytning, visade och sålde sina produkter.

Med tanke på det stundande valet arrangerades i år två politikerdebatter. Den första mellan politiker på Värmlandslistan. Alla deltog med sina förstanamn med undantag av S som valde en deltagare längre ner. Debatten leddes av LRF Värmlands ordförande Patrik Olsson och mycket handlade om landsbygdsfrågor.

Ungdomspolitikernas debatt leddes av LRF Ungdomen Värmlands vice ordförande Cecilia Avelyne, där fem ungdomsförbund, med undantag från CUF, LUF och Grön Ungdom, deltog. Representanterna fick svara på frågor inom mat, djurhållning, energi, landsbygd, skog och mark. Vissa av frågorna var personligt ställda för att personifiera representanterna utanför sitt politiska arbete och på så sätt kunde åhörarna relatera.

Båda debatterna finns inspelade och tillgängliga på LRF Ungdomen Värmlands Facebooksida >>

Arrangörerna, Vike bondemarknads ekonomisk förening, Vike byalag, Vike LRF, Equmenia Visnum kunde konstatera att det än en gång blev en mycket lyckad dag och att besöksantalet, cirka 5 000 personer, var nytt rekord.

Kajsa Edbom
Ordförande Vike LRF, kajsa.edbom@gmail.com