Nedan följer en sammanfattning från detta.

Förslag till miniminivå för varg och lo ska till samverkansrådet i december och i mars nästa år sammanställs detta och det fattas beslut av Naturvårdsverket (NV). Under hösten har vi möjlighet att prata skarpt om detta i VFD.

Man är överens i mellersta samverkansrådet att det inte ska vara länsvisa miniminivåer. Denna fråga har de nu lyft med Bucht och skickat en skrivning som backar upp NVs hållning om att inte ha länsvisa föryngrar för att komma ifrån låsningarna som finns idag.

Klövvilt: Älgvårdsfånd inkomst ca 1,5 miljoner förra året, förslag är oförändrade fällavgifter. 700 kr vuxen och 200 kr kalv.

Spillningsinventering prel svar. Ser ut som att älgstammen ökar i länet i stort, men det finns variationer lokalt.

Lägesrapport rovvilt

Varg visar 305, att jämföra med 355 förra året. En minskning av familjegrupper i länet, men ökning av revirmarkerande par. 10 familjegrupper och 8,5 föryngringar i länet. Licensjakt varg: NV tycker inte att det finns utrymme för licensjakt i och med att inventeringsresultat pekar på 305 vargar och den nivå NV beslutat vi ska ha i landet är 300 st.

12 lodjursföryngringar prel i länet.

Björn: Det finns en hona med ungar i norra Värmland den har två ungar och där verkar en unge vara hona. Licensjakt björn: Beslut ej fattat ännu. Inventeringsresultat kommer den 18 juni och beslut fattas efter det.

Länsstyrelsen kommer att vara med på Sunne jaktmässa för att kunna svara på frågor och ge information om sitt arbete.

Nästa VDF-möte är den 11 september.

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com