Efter att alla formaliteter och punkter som sig bör gås igenom på en årsstämma gästades vi av finansminister Magdalena Andersson (S) som gick igenom Sveriges ljusa finansiella läge men också vilka hoten var bl a USAs syn på frihandel, Brexit, inbromsningen på Kinamarknaden och klimatförändringarna. Med tanke på att regeringen en vecka tidigare gett uppdraget för en 10 årig nyckelbiotopsinventering kändes det inte så övertygande om att de gör sitt bästa för att främja utvecklingen för lant- och skogsbruk i Sverige.

Dag 2 gästades vi av moderaternas partiledare Ulf Kristersson tog upp problematiken med övertolkning av regler där han gav strandskyddet och artskyddsförordningen som tydliga exempel där myndigheter övertolkat vilket lett till stora inskränkningar på äganderätten. Det ligger säkert en del i Ulf Kristerssons resonemang om att sittande regering målar upp att allt går lysande och att oppositionen målar allt svart, men lösningen på det hade Palle Borgström som skickade med vår egen regeringsförklaring som målar allt i grönt.

De motioner där diskussionerna blev många gällde äganderätt, nyckelbiotoper och viltfrågor.

Våra värmländska motioner hanterades enligt följande:

  • Grön Infrastruktur – bifall och med tillägg att riksförbundet får i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med remissen och stimulera till kunskap och erfarenhetsutbyte.
  • Investeringsstöd – gick på styrelsens förslag med motiveringen att investeringsstödet är och kommer att vara högsta prioritet men då vi inte vet hur Cap och pengar kommer att fördelas kan vi inte låsa in oss i något som vi inte vet hur det kommer att se ut.
  • Nedskräpningens konsekvenser – tilläggsattsats kampanj ska ske i samarbete med Håll Sverige Rent.

När vi kom till skydd mot motionen om Rovviltsstängsel antog styrelsens Värmlands Patrik Ohlssons tilläggsyrkande - När inte stöd för stängsling kan erbjudas ska det kompenseras med en rymligare tillämpning av andra åtgärder som skyddsjakt. Även i motionen om vildsvinsfrågan fick vi bifall i vår begäran att LRF ska förnya sin vildsvinspolicy: Vildsvinen är inte och ska aldrig bli en resurs och den svenska vildsvinstammen ska minimeras.

Detta var min första LRF-stämma och tycker att det gav många och bra diskussioner både i och utanför stämmosalen gällande hur vi ska utveckla LRF som folkrörelse, gör vi som vi alltid har gjort så får vi det vi alltid fått, vi måste starta processer fast vi inte vet vart dom slutar, värdet av en stark ungdomsrörelse.

Slutligen var det utdelning av guldnålar för betydande insatser för organisationen och dessa delades ut till Annika Bergman, Bengt-Olov Gunnarsson och Håkan Nilsson.

Monica Thörner
Styrelseledamot LRF Värmland och fullmäktige vid riksförbundsstämman för LRF Värmland, monica.thorner@gmail.com