Kompetensen hos försäkringsbolagens rådgivare/säljare varierar också en hel del liksom vad som händer efter det att en skada skett.

Här kommer lite info kring detta från Eva Blomdahl som sitter med i LRF Konsults försäkringsgrupp. Det kan ibland röra sej om mycket stora belopp vid en skada. Många uteblivna ersättningar/tvister skulle kunna undvikas genom följande praktiska råd.

Lisa Hogen
Affärsrådgivare LRF Konsult, liza.hogen@lrfkonsult.se

Viktigt att tänka på, praktiska råd:

 • Se till att vara rätt försäkrad! Begär en genomgång av försäkringsbolaget om det var länge sedan! (Sista siffran på LFs försäkringsbrev visar hur många sådana som skett)
 • Rapportera in förändringar löpande, vid ex en byggnation investering i ytterligare skog mm, annars gäller inte försäkringen denna.
 • Rapportera in köpta inventarier innan försäkringens förfallodag, annars är de nya inventarierna oförsäkrade försäkringsåret (ej kalender år) efter!
 • Om du reparerar, bygger nytt, bygger om eller till, se till att uppfylla de krav som ställs i b la Boverkets byggregler, LBKs rekommendationer samt de som meddelas av den lokala byggnadsnämnden eller annan myndighet, oavsett om bygglov krävs. Ett exempel är snözoner. Uppfylls inte kraven gäller inte försäkringen. Ansvaret ligger idag på företagaren även om införsäkring gjorts genom "besiktning" av försäkringsbolagets säljare! Rasar en byggnad pga konstruktionsfel gäller inte försäkringen. Det slår även igenom på eventuell avbrottsersättning, så det kan bli mycket kännbart för företagaren.
 • Rapportera in företagets omsättning ifall den har förändrats, innan försäkringens förfallodag, speciellt viktigt när man expanderar! Annars finns risk att försäkringen inte täcker ett driftsavbrott fullt ut.
 • Kolla upp att din skog finns med i din försäkring och är försäkrad rätt med hänsyn till skogsbruksplan mm.
 • Kolla upp att din försäkring täcker binäringar, körslor och annan verksamhet, samt till vilket belopp! Det varierar rejält mellan bolagen! LF har 4 ppb, ca 170 000. Ibland måste du ha en kombinationsförsäkring mellan lantbruksförsäkring och övriga verksamheter för att den ska täcka allt. Var speciellt uppmärksam vid vidareförädling av andras produkter.
 • Vid elavbrott krävs from 2010 för nötkreatur m fl djurslag reservelverk.
 • Gör företagaren uppmärksam på att försäkringsbolagen har aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter som om de inte följs kan ge nedsättning eller i värsta fall ingen ersättning om det händer något. Det gäller exempelvis snöskottning vid snöras eller utebliven bevakning av brand.  Nedsättningen slår igenom på både egendomsskadan och ev avbrottsersättning!
 • Om du har byggnader försäkrade till förstarisk, dvs ett bestämt belopp (ej fullvärde). Kolla att försäkringen täcker saneringskostnader utöver beloppet. Det kan annars bli så att inget blir kvar till återuppbyggnaden vid en skada. (LFs villkor täcker detta fr 2010)
 • Tänk på att endast lantbruksförsäkringsvillkoren gäller för snöras. För andra byggnader och verksamheter måste separat försäkring tecknas.
 • Läs alltid igenom ditt försäkringsbrev när du får det. Det är viktigt att det är rätt och allt är med. Är du osäker, ring försäkringsbolaget eller LRF Konsult.
 • Vid en större skada kan kunden from 2010 få ersättning av Länsförsäkringar för rådgivning. Kontakta någon av oss försäkringsrådgivare på LRF Konsult så kan vi hjälpa till!
 • Ju tidigare vi försäkringsrådgivare på LRF konsult blir inkopplade vid en skada, desto större möjligheter har vi att hjälpa er till en bra uppgörelse!