Henrik är en av de bönder som gör Värmland vackert och tillsammans med sina djur skapar förutsättningar för bilogisk mångfald och fina livsmedel från marker som annars skulle planterats med granar.

Projekt Romeo är ett samarbete mellan LRF, Sveriges Nötköttsproducenter och Mc Donald's under 2016, 2017 och 2018, där de senare sponsrar finansieringen av 100 avelstjurar i syfte att öka lönsamheten och produktionen i den svenska nötköttsproduktionen.

Mötet mellan bonden och restaurangägaren gav många intressanta samtalsämnen och grund för fortsatt samarbete mellan gård och restaurang.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com