Vi lever i en tid som ständigt förändras och så måste också LRF göra och från lokalavdelningar har det kommit in ca 17 motioner som handlar om förändringar i organisationen avseende att lokalavdelningar och kommungrupper behöver ses över. Så nu kör vi igång under hösten och fram till våren att tillsammans med alla er medlemmar diskutera oss fram hur LRF som folkrörelse ska se ut i framtiden Vi behöver finnas där medlemmarna är och erbjuda attraktiva lösningar, engagemang och påverkansarbete som är viktiga nu och inför framtiden. Det kommer att öppnas ett digitalt verktyg som kan nås på websida och i en app där förslag och synpunkter kan lämnas samt möten på lokal nivå framledes.

Vi diskuterade kring utkastet av LRF strategiska plan 2019-2021 där samtliga regioner tyckte det var en bra plan men lite ändringar av meningar och ordval ska till. De strategiska målen är att det gröna näringslivet ska ses som en framtidsbransch, att LRF ska vara relevant för fler än idag och att fler företagare i det gröna näringslivet anser att konkurrenskraften är god och nu har vi skissat penseldragen för hur vi ska nå dit.

Frågetecken om framtida CAP och osäkerhet vad som egentligen händer när Brexit är klart är stora och många. Dessutom inte bättre när regeringens EU- och handelsminister Ann Lindes uttalar sig i SVT Aktuellt att regeringen kommer köra hårt för att minska jordbrukarstödet i EU, lantbruken kan inte vara kvar om de inte är lönsamma och moderniserar sig, kan inte ha jordbrukarstöden som livlina, säger hon. Vi måste använda livsmedelsstrategin som tydligt argument för att påverka politikerna.

Slaktköer och torka var med all rätt med i diskussionen. Åsa Odell, LRF Kött informerade om slaktköerna. Scan har stängt sin anmälan för 2018, men att det är olika beroende på slakterier och vi för dialog vidare om vad som kan göras. Vad som ändå är glädjande är att andelen svenskt nötkött har ökat med 4,9 % och importen minskat med 7,5 % och att den totala mängd svenskt kött på marknaden är 56 % motsvarande 50 % år 2013 och prognosen pekar sakta uppåt. Vi äter ca 1 kg mindre nötkött idag än tidigare.

Idag har det regnat 10 mm här på Värmlandsnäs, vilket vi är otroligt glada för men fortsätter torkan kommer höga foderpriser, grovfoder- och halm brist som följd i vinter. Thomas Bertilsson har kontakt med Jordbruksverket om eventuella dispenser för EKO att fodra med konventionellt foder, detta har skett tidigare år men krävs individuell prövning så inte varumärket skadas.

Trevlig Midsommar från regionstyrelsen i Värmland till er alla!

Monica Thörner
Styrelseledamot LRF Värmland, monica.thorner@gmail.com