När ett gäng, i storlek med en specialklass, med värmlänningar möter ett större gäng, i storlek med en och en halv skolklass, irländare råder till att börja med vissa kommunikationsproblem. Men på en italiensk restaurang i Karlstad och efter att man funnit att teckenspråk tillsammans med värmländsk svengelska fungerar ganska bra så uppstod en "mutual understanding".

Simple facts about Ireland: På den gröna ön är marken värd betydligt mer än i Sverige. De exporterar 90 % av det som tillverkas och samtidigt har de en hög självförsörjningsgrad. De tror att klimatförändringarna leder till längre och kallare/blötare vintrar följt av torra somrar, vilket inte är bra. Irländska parlamentet är välvilligt inställd till jordbruket. Betesdjur är klart dominerande. Om vädret är med kan djuren vara ute från mars till november. 

I övrigt har de samma problematik som oss. Marknadspriserna är låga jämfört med slutpris i butik och kunderna förutsätter att hyllorna är fulla. Snökaoset i vintras gjorde att butikerna var tomma så vägarna var ofarbara men det verkar vara glömt nu. Vart är krisberedskapen? Irland exporterar till största delen sin produktion (ca 90%) och har funderingar på vad som sker med Brexit. Det var en frågorna på deras besök hur det fungerar för oss gentemot Norge.

Anna Ramebäck och Ola Axelsson
Styrelseledamöter LRF Värmland