Spadtaget har föregåtts av en fyra år lång juridisk process där Länsstyrelsen i Värmland och lobbyorganisationen Älvräddarna försökt stoppa planerna med hänvisning till vattenmiljön. Två expertdomstolar har dock kommit fram till att eftersom vattendraget redan har flera naturliga vandringshinder så innebär inte kraftverket någon betydande skada i förhållande till elproduktionen.

Kraftverket kommer producera el motsvarande 600 hushåll. Näckåns energi har ett elnät i tätorten och levererar dessutom el till bl a Branäs skidanläggning.

Läs mer om deras historia här >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se