Tröskningen har dragit igång rekordtidigt i denna torra krissommar och vi vill från LRF Västra Sverige i all välmening göra några medskick för att vi ska vara rädda om varandra i en tuff tid:

• Ha gödseltunna eller andra stora kärl t ex en större spruta fylld med vatten i beredskap för att snabbt kunna förhindra en stor spridning.

• Samverka med grannar om gödseltunnor eller andra större vattenbehållare som kan användas vid släckning.

• Utrusta maskinerna med fler handbrandsläckare. Ytterligare ett par-tre släckare är en bra försäkring. En brandsläckare med vatten för att släcka bränder i halm. Pulversläckare i maskiner och traktorer ska vändas på några gånger per år. Annars skakas pulvret ner i botten och fungerar inte som den ska.

Hör med ditt försäkringsbolag vad de kan erbjuda snabbt.

• Har du möjlighet att ha en tunna med vatten eller en farmartank på ett släp med en pump så är det en mycket bra säkerhetsåtgärd ute på fältet.

• Om du skulle behöva ringa räddningstjänsten – tänk igenom hur du bäst beskriver vägen till dina marker. Träna gärna i exempelvis Google maps hur du får fram koordinaterna på din position.

• Om olyckan skulle vara fram och brand startar ha en genomtänkt plan på lämpliga platser att hämta ytterligare vatten.

• Överväg möjligheterna att ha en plog/skumplog eller dylikt redo att använda om det skulle börja brinna på ett fält. Och även om man inte kan ha en plog stående kopplad för en traktor kan det vara bra att man i alla fall har tänkt igenom hur man skulle kunna agera om man behöver göra en insats.

Dessutom:

#Hängavhacken Har du möjlighet att stänga av hacken och spara och stränga din halm i år är det extra värdefullt då det finns ett extremt stort behov både som foder och strö. En del odlare är rädda att de inte ska få bort halmen från åkern i tid för att hinna så om de väljer att spara den, men det är ett obefintligt problem i år. Har man väl fått köpa halm så ser man nog till att få bort den. Om du har halm att sälja på sträng så kan man lägga upp detta i t ex Foderhjälpen på Facebook och proteintipset.se.

Tillsammans gör vi skillnad i denna tuffa tid! Var rädda om er själva och varandra!

PM om skördearbete och brandskydd kvalitetskontroll(pdf)

LRF Västra Sverige