LRF var en av deltagarna på ett seminarium i Stöllet på temat, naturturism, allemansrätt och friluftsliv i skyddade områdena. För att skapa rätt stämning hölls seminariet vid Klarälvens strand, i ett Tipitält.

Till skillnad från hur det brukar vara vid de här sammankomsterna så var det ett mycket stort fokus på markägarens roll i besöksnäringen.

Ingemar Ahlström med ett förflutet på Naturvårdsverket beskrev hur Allemansrätten fungerar och hur den hanteras när den möter på äganderätt och markägarintressen. Från Dalslands turistområde DANO kom Kristina Jornevall och där finns redan ett system där markägarna dels får ersättning för upplåtelse av lägerplatser och dels sitter med i områdets förvaltningsstyrelse. Dessa ledamöter tas fram via LRF och genom ett naturvårdskort så finansierar besökarna skötsel och underhåll.

Ekoturistföreningens Per Jiborn hade samma ingång, där en hållbar besöksnäring förutsätter respekt både till vad naturen tål och vilka intressen som markägarna har.

Det lyftes också fram utmaningarna i att det är brist på pengar till skötsel av gamla vandringsleder. Detta gäller såväl skyltning, som anläggningar och här är det såklart viktigt att nya leder underställs en långsiktigt hållbar drift.

LRFs utgångspunkter är att organiserad verksamhet ska innebära att man gör uppgörelser med berörda markägare. Vi kommer därför fortsätta att delta i det här arbetet.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se