Kommungrupperna har under året arbetat för att föra upp LRFs frågor på politikernas agenda. Har du något exempel på aktiviteter i din region som varit lyckade och fått god respons?
– Flera kommungrupper har haft sina politiker och kandidater på uppskattade bussresor med studiebesök och goda samtal. Någon har även skrivit en bra "att tänka på"-lista till politikerna för att de ska förstå det gröna näringslivets bidrag och betydelse i kommunen och varför de behöver ha det med sig i utformningen av politiken.

Vilken betydelse tror du att aktiviteterna har för att nå fram och ut med LRFs frågor?
– LRF levererar alltid vederhäftig och väl underbyggd påverkan, eller kanske ännu mer rätt, hjälp till politikerna i deras arbete. Våra kommungrupper är viktiga för att hjälpa dem fatta kloka beslut – det är jag övertygad om att det arbete som gjorts hittills har visat.

Finns det någon fråga som du tycker vi har nått fram med extra bra?
– De senaste åren har LRF varit viktigt för att kommunerna ska förstå vad vattendirektivet och strandskyddet får för betydelse för utvecklingen. Nu tror jag att grön infrastruktur är en annan sådan fråga.

Finns det mer som kan göras efter semestrarna – är det något du vill uppmana kommungrupperna att göra i augusti och september?
– Veckorna fram till valet är så klart generella frågor om landsbygdsföretagande viktiga men även planering för boende och service. Träbyggnadspolicyer är viktiga i planarbetet, och så klart offentlig upphandling av varor och tjänster där denna kan driva det lokala näringslivet och skapa arbetstillfällen, intäkter och skatteunderlag.
– Viktigast av allt är kanske att sen ta tag i de nyvalda och att göra LRF till en viktig resurs för kommunens politiker och tjänstemän under de kommande fyra åren. Det är ju vi som är experter på allt som har med landsbygd att göra, såväl vad gäller företagande som de behov som finns hos dem som bor där.

Charlotte Andersson
Kommunikatör LRF Västra Sverige, Charlotte.Andersson@lrf.se