Besluten om var strandskyddet skulle vara utvidgat fattades i december 2014, men det överklagades av både kommuner och markägare (LRF hade inte rätt att överklaga). Prövningen har skett hos regeringen, och tidigare har den upphävt detta beslut i Säffle och Sunne. Där saknas därmed utvidgat strandskydd.

I ytterligare två fall har processen gått ända till Högsta förvaltningsdomstolen som upphävt det i Torsby och Filipstad.

I samtliga fall handlar det om att Länsstyrelsen anses ha brustit i hur man kungjort besluten.

När ärendet hanterades första gången krävde LRF att samtliga berörda markägare skulle få meddelande om att de fått utvidgat strandskydd på sin mark, men Länsstyrelsen ansåg att antalet berörda var för många. Därför kungjordes de enbart till kommunerna och via annonser i tidningar.

Efter sommaren kommer Länsstyrelsen ut med nya förslag till beslut till de fyra berörda kommunerna. Då får alla berörda en ny chans att påverka strandskyddet. Intill dess är alltså strandskyddet max 100 meter i de berörda kommunerna.

I Karlstads kommun har Regeringen ännu inte fattat något beslut. Där kan det alltså också bli frågan om en ny process. I övriga kommuner har Länsstyrelsens förslag gått igenom utan förändring.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se