I tisdags hade vi vårt första styrelsesammanträde för hösten.

Mycket diskussioner runt torkan och det fortsatta arbetet framöver:

  • Vad gör vi?
  • Vad gör andra?
  • Vad har vi lärt oss?

Vi fick även en dragning av Erik Evestam hur läget är med strandskyddet runt om i länet.

Under eftermiddagen pratade vi om livsmedelsstrategin och folkrörelseutvecklingsprocessen.

Detta är en kort rapport från oss. Mer kommer att kunna läsas i vårt protokoll när det läggs ut på vår hemsida.

Johan Rydberg
Vice ordförande LRF Värmland, johanrydberg@icloud.com