Efter att några av markägarna fått information om att ett företag fått undersökningstillstånd för ett drygt 5 000 hektar stort område, bjöds det in till ett markägarmöte. Trots kort varsel var det många som slöt upp och det visade sig bland annat att alla markägare inte fått information om vad som är på gång.

Många kommer därför att överklaga Bergsstatens beslut i hopp om att bolaget inte ska få göra undersökningarna. Det bildades en arbetsgrupp som ska jobba vidare med frågan och där ingår bland annat LRFs Lena W Johansson.

LRF är inte emot mineralbrytning, men processen måste gå rätt till och ersättningarna måste bli bättre. Framförallt måste markägarna få mycket bättre information om vad som ska hända och vilka rättigheter man har.

Läs mer om LRFs åsikter om mineralbrytning >>

Läs mer om markägarnas rättigheter >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se