Över 230 personer samlades till Forshaga för att diskutera har man kan hantera den pågående torkan. Utöver bönderna själva, kom ett flertal företag och organisationer som jobbar med lantbruket, samt representanter för Länsstyrelsen – bland annat landshövding Kenneth Johansson. Även flera riksdagsledamöter fanns på plats.

- Det är ett mycket allvarligt läge och även om vi inte kommer kunna lösa något här ikväll så är det i alla fall en början, sade LRF:s ordförande Patrik Ohlsson.

Han ser mötet som en start för att samla alla intressenter, men också för att skicka signaler uppåt, till politik och myndigheter.

- Det handlar både om här och nu, men också om hur vi långsiktigt får bättre konkurrensvillkor för svenskt lantbruk.

LRF jobbar nationellt mycket med frågan just nu och dialog med både regering, departement och myndigheter har pågått under hela sommaren och lär så fortsätta, enligt Mikael Bäckström som representerade riksförbundsstyrelsen.

Samtidigt går det inte att exakt säga hur allvarligt det kommer att bli eftersom det fortfarande finns stort hopp om att sensommarregnet ser till att det blir en någorlunda hyfsad tredjeskörd gräs.

- Nu gäller det verkligen att alla ställer upp och hjälper till och gör sin del av jobbet, vi kommer att behöva ha träffar ute i länet under vintern för det fortsatta arbetet med torkans effekter. Men också för den framtid vi vill arbeta kvar avslutade Patrik Ohlsson.

Erik Evestam
Äganderättsexpert
LRF Värmland, LRF Västra Götaland och LRF Halland
erik.evestam@lrf.se