Det är bioekonomin som kommer att skapa den ekonomiska hållbarheten. Goda förutsättningarna att leva, bo och verka på landsbygden, där fotosyntesen sker, krävs för att bioekonomin ska kunna leverera. Ge landsbygdsministern ansvar för att dessa fotosyntesentreprenörer och andra har god infrastruktur och en fungerande vardag för sina företag och familjer. Gör också miljöministeriet till en del av näringsdepartementet där frågorna måste höra ihop.

Landsbygdens ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet samlade i ett departement är nyckeln till framtidens välstånd. Det kanske kan kallas fotosyntism, eller varför inte bondförnuft, hur det benämns är inte så viktigt. Oavsett vad det kallas så behöver det börja nu.

Så avslutar jag Patrik Ohlsson min debattartikel i NWT. Läs hela debattartikeln här >>

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com