Eftersom man från 1 juli 2018 infört en ny viktklass, den sk BK4 (74 ton) så kommer bärighetsanslaget att se annorlunda ut framöver. Värmland är ett av fem ”testlän” för BK4 och ännu är ganska mycket oklart. Det vi vet är att anslaget totalt sett ökar och att 70 % av medlen ska gå just till BK4

Man ska prioritera de viktigaste godsstråken för tung trafik samt de areella näringarna och målet är att 2029 ska 70 % av vägnätet klara BK4. Det som är planerat inom Region Väst till att börja med är (vägar till) hamnar i Halland och Bohuslän, broar på E6 samt E45 i Säffle samt broar mellan Lidköping och Uddevalla.

Övrigt:

  • Väg 888 mellan Sunne och Gettjärn är beställd och finansierad.
  • Väg 241 Sunne Munkfors samt rv 62 Munkfors Långflon är de som jobbas mest på att få in just nu.
  • Övriga beviljade arbeten är påbörjade eller på att göra-listan innan vintern.

Om du har funderingar över bärighetsgruppen eller LRFs arbete regionalt med infrastruktur i största allmänhet är du välkommen att kontakta undertecknad.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 070-629 15 70 eller jenny.nilsson@lrf.se