En ny nomineringsprocess ska startas för att utse ledamöter för nästa period i Vfd. Utskick har gått ut till berörda organisationer och partier, namn ska skickas in i december till Länsstyrelsen.

Lägesrapport klövdjur

Älgstammen verkar vara på uppgång i länet, älgobs och spillningsinventering tyder på det. Spillningsinventeringen visar ca 9-11 älgar i snitt per 100 ha i länet, lokala variationer finns förstås. Avskjutningsmålen i länet är lite högre än förra året.

Nyttjandegraden har stigit, man kommer närmare de mål man satt upp för avskjutning än tidigare.

Det är i dagsläget 11 kronskötselområden i länet, ett förslag om att bilda ett KSO i Säffle kommun har avslagits av Länsstyrelsen för att det ansågs vara för litet till arealen. Detta har nu överklagats till NV som kommer att avgöra frågan.

Tänk på att det är viktigt att rapportera in skjutna hjortar för att kunna få en bra statistik och en bra förvaltning framåt.

Lägesrapport rovdjur

Inventeringsresultat föryngringar:

  • Varg: 8,5 
  • Lo: 12,5
  • Björn: 1
  • Järv: 0
  • Kungsörn: 1 häckning, 1 ringmärkt unge

Licensjakt:

  • Varg: Ingen delegering
  • Lo: Beslut tas under hösten 
  • Björn: Tre skjutna (en överskjutning där)

Miniminivåer för varg och lo diskuterades och ett nytt beslut kommer att komma från NV och det kommer att vara diskussioner kring detta i mellersta förvaltningsområdet först. Klart är att vi verkar få en sänkning på varg men vet inte exakt siffra nu. Lo blir nog ganska likt dagens nivå.

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com