Tyvärr är det inte helt ovanligt att dikning av allmänna vägar allt eftersom ”äter upp” marken vid sidan. Detta drabbar både åkermark och annan mark och händer oftast ganska långsamt så man reagerar kanske inte förrän efter ett antal år. Detta är ett intrång som Trafikverket skall ersätta!

Det finns dock inga fasta schabloner för hur ersättningen ska betalas utan det är upp till varje enskild markägare att förhandla om detta. Många gånger finns tyvärr inga uppgifter om hur mycket mark som avsatts till ändamålet från början varför det kan vara svårt att bevisa hur stort intrånget är.

Om du är drabbad och vill ha stöd i kontakten med Trafikverket går det bra att kontakta undertecknad som är ansvarig för de här frågorna i vårt område.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 054-54 52 62 eller jenny.nilsson@lrf.se