Länsstyrelsen kommer i december att anordna ett nationellt seminarium om vandringsleder där flera organisationer kommer att deltaga, bl a LRF, Tillväxtverket, Folkhälsomyndigheten, Region Östergötland mm. Bakgrunden är att riksdagen tagit ett beslut att det ska satsas på utveckling av vandringsleder och kring dessa. Medel för tio nationella mål (se Naturvårdsverket).

Länsstyrelsen har i uppdrag att leda detta. Naturturismen bedöms öka kraftigt och vi behöver vara förberedda för att klara detta.

En kort sammanfattning

Vi diskuterade:

  • De vandringsleder som idag finns
  • Olika kvalité på befintliga vandringsleder och hur de sköts eller att de inte sköts

 Vi (* LRF) tog upp:

  • Att vi ansåg att man i första hand ska ta hand om de vandringsleder som finns och öka utvecklingen av entreprenörsskap kring dessa.
  • Att det är viktigt att se till att det blir ekonomi i vandringslederna. Och att det skapas något slags betalsystem på dessa. Typ iFiske.se.
  • Att få en intressant utveckling av nya vandringsleder och intressanta turist/natur/kultur/mm platser måste skog och markägare känna sig trygga i
    - att den egna verksamheten inte störs
    - att det skapas kommunikativa system som kommunicerar om natur och skogsbruk för gästerna, för att inte markägaren ska behöva inta försvarsställning då man inte förstår vad som pågår i skogen. Då först kan markägaren våga utveckla sin verksamhet i fler banor och öppna upp för att lyfta fram de fantastiska smultronställen vi har och berättelser om kulturminnen som finns.

Mötet avslutades och Länsstyrelsen med sammankallande Christina Wikström tog med våra diskussioner och påpekande vidare i planeringen inför det fortsatta arbetet.

Kikki Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland, kifab64@gmail.com