De cirka 40 ”stängselarbetarna” hade bjudits in till Sörby gård utanför Kil, till Axel Olov Karlsson och Henrik Karlsson. De var några av de lantbrukare som fick den uppskattade hjälpen i somras och som gärna framförde sitt tack.

– Det var väldigt bra för oss att få hjälp. Det gick snabbt och var enkelt, och det var jättepositivt för oss, berättar Axel Olov Karlsson.

Jobbet gjordes på två dagar
Han och sonen Henrik fick stängslingshjälp till två vallar på sammanlagt uppemot 50 hektar. Vallarna var för dåliga för att ge bra skörd och förvandlades i stället till betesmark. Bristen på plaststolpar var stor men Axel Olov hade tur och fick tag i sådana till slut. Jobbet utfördes sedan under två dagar av två arbetslag med fyra personer i varje lag plus arbetsledare.

Viktigt att uppmärksamma den värdefulla hjälpen
Vid träffen i onsdags höll såväl landshövding Kenneth Johansson som LRF:s Patrik Olsson tacktal, och därefter visade Axel Olov och Henrik Karlsson runt i stallarna för vad som är Sveriges största kviguppfödning. Avslutningsvis blev det smörgåstårta.

– Det var min idé att vi skulle uppmärksamma de här människorna, som ju står längst ut på arbetsmarknaden, för något som vi tycker är en väldigt värdefull insats, säger Patrik Olsson.

Ett enkelt tack som blev uppskattat
– Jag förstod att de verkligen uppskattade det enkla tack de fick, även om det bara var just ett tack och smörgåstårta. Jag tror att ett enkelt tack kan vara jätteviktigt i vår stressade vardag.

Totalt har cirka 400 hektar stängslats in i Värmland. Lantbrukarna har stått för material och hjälpte också till att visa var stängslingen skulle ske.

Hjälpen gavs inom regeringssatsningen Naturnära jobb
Hjälpen till lantbrukarna gavs inom ramen för Naturnära jobb, en regeringssatsning med gröna jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden. Fram tills torkan hade deltagarna framför allt arbetat i naturreservat, med röjning och liknande. Men samtidigt som lantbrukarna behövde hjälp med stängsling kunde de inte utföra sitt arbete på grund av brandrisken. Röjsågsarbete fick till exempel inte utföras.

– Att lantbruket behövde hjälp kom därför väldigt lägligt, berättar Patrik Olsson.

Idel vinster med satsningen, med andra ord!

Charlotte Andersson
Kommunikatör, LRF Västra Sverige

Se inslag i SVT Värmland: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/hyllas-for-insatser-under-sommarens-torka