Förra veckan var den så kallade Kooperativa veckan i Sverige. I samband med ett seminarium på Innovation Park i Karlstad med en föreläsning av den mycket intressanta forskaren och författaren Sofie Nachemson Ekwall delades även utmärkelser ut för Årets kooperativ i Värmland samt för Årets kooperativa eldsjäl av KoopSam där LRF ingår.

Årets kooperativ är Bulten Bike som jobbar med lastcyklar. Roligt för hela det värmländska lantbruket är att årets kooperativa eldsjäl är en av de våra.

Bo Johansson, Kil, för många känd som BoJohan, har ägnat sitt liv åt kooperation och samarbete, såväl i Värmland som i omgångar i Afrika genom bl a Kooperation utan gränser (nu We Effect). Under sin verksamma tid i Värmland var Bo en mycket uppskattad chef för medlemsavdelningen på Scan Väst, sedermera Farmen i Kil.

Efter nedläggningen där och fram till idag har han varit en motor för arbetet med tillvaratagandet av all den dokumentation som fanns vid anläggningen helt från starten som Värmlands Slakteriförening till nedläggningen. Detta resulterade i en fin utställning med bilder och berättelser kring nära hundra år av bondekooperation. Bo har lagt ner ett stort arbete på att gå igenom det omfattande material som förhoppningsvis ska kunna finnas hos Värmlandsarkiv för tid och evighet efter att Sveriges Djurbönder betalat en avgift för det i samband med föreningens avveckling.

Bos insatser för den värmländska bondekooperationen under ett halvt sekel är ovärderlig och lägger grunden för framtidens förståelse av hur saker gick till. Utöver detta är han idag primusmotor i den informella men, som vi ser det, viktiga gruppen LRF-seniorerna i Värmland.

Förutom ära, blommor och diplom så innehåller utmärkelsen en postväxel med ett femsiffrigt belopp. Dessa pengar låter Bo göra nytta för projekt bland bönder i Zambia.

LRF Värmland sällar sig till hyllningskören med ett stort tack så här långt och önskar Bo fortsatt meningsfullt engagemang för bönder i Värmland och världen.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com