Den motion som skrevs 2016 av Bengt Edsgård genom Grava-Nor-Segerstad LRF-avdelning angående vilt och dess effekter har resulterat i att detta arbete lyfts mera inom LRF och här är ett exempel på vad som nu görs.

Med "Fakta på bordet" vill LRF underlätta dialogen mellan markägare och jägare och målet är att skadorna i skog och på åker ska minska.

I denna länk "Fakta på bordet" får du mera kunskap om vilt och viltskador.

Ett tydligt exempel på hur man som medlem enkelt kan göra sin röst hörd. Passa på du också!

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com