Årsmötets presidium leddes av den tidigare ordföranden för styrelsen Erik Gustavsson och sekreterare var Kajsa Edbom.

Till årsmötet hade en motion inkommit skriven av Cecilia Avelyne och Lisa Värnefors Borell som handlar om att uppdatera medlemmarnas uppgifter. Denna motion valde årsmötet att skicka vidare till ungdomens riksstämma efter viss bearbetning av styrelsen.

Efter ett respektive tre år i styrelsen lämnade Samuel Fransson och Simon Jonzon samt Ronja Karlsson och Sandra Johansson sina styrelseuppdrag. Cecilia Avelyne, Lisa Värnefors Borell och Daniel Jorholm blev omvalda att fortsätta sitt arbete i styrelsen. Nya invalda styrelseledamöter blev Jonna Didriksson, Anton Östlund, Richard Petersson och Thomas Danielsson.

Till årsmötet gjordes en film om styrelsens verksamhetsberättelsen 2018 som efter tekniska problem inte kunde spelas upp på årsmötet. Filmen finns nu upplagd på vår Facebooksida LRF Ungdomen Värmland för allmän beskådning.

Cecilia Avelyne
Vice ordförande LRF Ungdomen Värmland, ceciliaavelyne@gmail.com