Mötet var upplagt som ett öppet hus, men de flesta kom när det började klockan ett och stannade hela eftermiddagen. Företrädare för 3–4 politiska partier deltog, liksom uppemot tio kommunala tjänstemän och, förstås, en lång rad LRF-medlemmar.

Dialogen fördes vid stationer
Mötet erbjöd möjlighet att stationsvis diskutera olika teman:

  • Lokal upphandling och lokala producenter.
  • Maten, skolan och bönderna.
  • Lokal självförsörjning och krishantering.
  • Lagar, regler och tillsyn.

Förhoppningen var att få fram så många goda idéer att det också kunde tillsättas arbetsgrupper som ”gör verkstad” av dem, vilket också skedde i flera fall.

Mest diskussioner om mat, skola och bönder
– Mest diskussioner och idéer blev det vid stationen som handlade om mat och jordbruk som en del av den pedagogiska verksamheten, alltså om detta med att koppla ihop skola och lantbruk. Det kom många goda idéer om att börja tidigt med att lära barnen förstå sambandet mellan lantbruket och maten, berättar Olle Göransson.

Vid denna station tillsattes en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågan om att få in mat och lantbruk i skolans pedagogiska verksamhet.

Lokala producenter ska bjudas in till möte
Även vid stationen om kommunal upphandling blev det ”verkstad”.

– Det blev bestämt att så snart det finns möjlighet ska de som sköter den kommunala upphandlingen bjuda in producenter i vårt område för att samtala om hur vi kan få in mer av våra produkter i de kommunala köken, säger Olle Göransson.

Kommunen ska underlätta tillsyn och kontroller
Diskussionen med temat lagar, regler och tillsyn var många och gav resultatet att LRF och kommunen är eniga om att jobba vidare. Exakt hur bestäms senare. Kommunen kommer att hjälpa till att underlätta genom information, och förebyggande arbete.

Kommunens mark ska kunna användas som reserv
Även stationen kommunal beredskapsplanering födde intressanta diskussioner, bland annat om hur kommunens mark kan utnyttjas som reserv en torrsommar som den som gått.

Diskussionerna vid mötet präglades av vilja att förstå varandras förutsättningar och av vilja att ta vara på goda idéer.

– Det blev väldigt bra diskussioner. Och det var också bra att det knöts kontakter mellan LRF:s tjänstemän Petra Wirtberg och Jenny Nilsson och kommunens tjänstemän. Det är alltid bra för LRF:s arbete att skapa relationer, konstaterar Olle Göransson.

Charlotte Andersson
Kommunikatör, LRF Västra Sverige