Vi brukar ha denna typ av möte en gång per termin där de enhetschefer som berörs av våra frågor deltar och vi sitter alla tillsammans för att få en god helhetsbild.

Det var som vanligt en lång agenda även inför detta möte, här är några av punkterna som togs upp:

Det regionala skogsprogrammet är under utformning. Fem arbetsgrupper har träffats under hösten och den 18 december anordnas en bredare workshop i Karlstad.

Stödutbetalningarna – här ligger Värmland ganska bra till, men de sista utbetalningarna för åren 2015-2017 gällande bete, eko och omställning till eko kommer att dröja ända fram till mitten av 2019 innan de är klara.

Vad gäller Landsbygdsprogrammet är det mest av pengarna uppbokade, men det finns medel kvar att söka för energieffektivisering, minskade utsläpp samt startstöd. Det har också skapats en nationell pott för rovdjursavvisande stängsel vilket innebär att det åter går att söka detta stöd trots att Värmlands ”egna” pengar är slut för länge sen.

Vattenkraft är en het fråga och där kommer en ny lagstiftning från och med 1 januari 2019. Det är ännu relativt många oklarheter kring detta och framförallt vad som händer med de anläggningar som redan fått föreläggande. Om de ska hanteras i den gamla eller i den nya lagstiftningen kunde Länsstyrelsen i dagsläget inte svara på.

Vi pratade också om viltförvaltning, djurskydd och grön infrastruktur samt försökte få en samlad bild av allas erfarenheter efter sommarens torka. LRF tycker att länsstyrelserna har varit både behjälpliga, tillgängliga och snabba när det gäller att hantera konsekvenserna kring torkan, men både vi och myndigheten var överens om att det på nationell nivå – t ex Jordbruksverket – kunde ha agerats smidigare. Trots att vi nu ser en del risker inför kommande vinter (eller egentligen ända tills nästa skörd) både vad gäller tillgång till foder och strö samt likviditet måste vi alla försöka använda oss av de lärdomar vi fått och vara konstruktiva inför framtiden.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige,
jenny.nilsson@lrf.se