Under dagen hördes många skratt och det var nog fler än en som fick några aha- upplevelser att ta med sig hem.

Syftet med dagen var:

  • Inspirera och öka intresset för ledarskap.
  • Ge motivation till utveckling av ämnet.
  • Få kännedom om självledarskapets betydelse. Kan du leda dig själv är det lättare att leda andra, både människor och företag.
  • Öka kunskap och intresse för ledarskap eftersom det har betydelse för att få effektivare, lönsammare och attraktivare företag.

Dagen var en del av den satsning som Jordbruksverket gör för att utveckla ledarskapet inom lantbruket. Under februari-mars kommer det att bli en fortsättning på två dagar dit även de som inte var med i december har möjlighet att anmäla sig.

Inbjudan till de två dagarna kommer att annonseras här i nyhetsbrevet bl a.

Är du redan nu intresserad hör av dig till Liza.hogen@lrfkonsult.se eller på 070-313 07 14.

Liza Hogen, LRF Konsult