De möttes i två dagar för att diskutera hur lederna kan vara en del i att utveckla både ideellt friluftsliv och kommersiell besöksnäring. Många nationella och internationella studier visar att Sveriges landsbygd kommer vara attraktiv när den här verksamheten växer. Redan idag omsätter naturturismen 3,8 miljarder kronor.

Men samtidigt finns det stora utmaningar. Vem ska betala för ledernas uppbyggnad och skötsel? Hur ska landsbygdens företag kunna tjäna mer pengar på de besökare som kommer?

En av punkterna för konferensen var att LRF berättade om markägarrollen i allemansrätten. Och alla var överens om att allt måste bygga på en god relation med markägarna. Avtal/uppgörelser måste göras om en led ska bli verklighet och där de redan finns, där måste underhållas skötas på ett bra sätt så att det inte stör eller förstör för markägarens företagande.

LRF deltar i de regionala grupperingarna kring friluftslivet och kommer fortsätta föra de här diskussionerna framåt.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se