Värmland delas i två områden. Det finns en karta med där ni kan se gränserna, lite grovt är det jaktområde i Sunne, Kil, Grums, Forshaga och ned mot Vänern. Detta område får skjuta sju djur och det andra området som är övriga länet får fälla två djur. Att det blivit olika tilldelning är för att det finns en kraftig koncentration av lo i det första området. Mer information om jakten och beslutet finns i den bifogade filen >>

Jag tycker att tilldelningen skulle ha varit större för det finns det utrymme till gentemot miniminivån och det hade minskat problemen för t ex våra fårägare.

Vad gäller arbetet med kommande miniminivå för varg i länet så inväntas beslut hos Naturvårdsverk och regeringskansli för att kunna göra den förändring som vi jobbat mot att ha en nivå för hela Mellansverige. Detta för att slippa den inlåsningseffekt vi har idag som gör att vi inte kan få ned koncentrationen i länet.

Kenneth Johansson tackade också för sig då detta var hans sista möte som ordförande inom VFD här i länet.

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com