Riksförbundsstämman beslutade i år att LRF ska genomföra en medlemsdialog om framtidens folkrörelse. Tanken är att tillsammans forma en organisation som präglas av engagemang, gemenskap, demokrati och jämställdhet. Och som samtidigt är kraftfull och inflytelserik i förhållande till omvärlden.

- Vad är det som skapar engagemang? Jo det behöver vara enkelt, roligt och meningsfullt att vara med och minst två av dessa tre kriterier behöver vara uppfyllda för att det ska skapa ett engagemang. En utmaning som LRF har är att vi har 92 procent passiva medlemmar och endast 8 procent aktiva medlemmar, säger Mona Abou-Jeib. Enligt ”Nöjd medlem” vill fler engagera sig, potentiellt sett har LRF 24 000 medlemmar i hela landet som vill engagera sig. Delar man den siffran på alla regioner så har Värmland ca 1 400 potentiella som vill engagera sig och bidra till påverkan.

I Vike lokalavdelning har man jobbat en del med engagemang.

- Vi har fyrtiofem medlemmar av dessa kommer ca hälften på årsmötet, vi äldre har haft vett att stiga åt sidan så de yngre får möjlighet att ta plats och vi försöker också hitta aktiviteter som även öppnar upp för fler. Vi har haft en bildutställning ihop med byalaget, många kom och det har också skapat ett engagemang säger Göran Larsson som är vice ordförande i Vike lokalavdelning.

Bosse Dalmo från Studieförbundet Vuxenskolan fortsatte ordförandeträffen med en process där deltagarna fick möjlighet att fundera över framtidens folkrörelse. Hur kan den se ut och var kommer den ökade digitaliseringen in, hur kan LRF använda sig utav den i framtidens folkrörelse. Han erbjöd också deltagarna möjligheten att köra en lite längre process i sina lokalavdelningar om intresse finns för att prata och borra mer i frågor som rör framtidens folkrörelse.

Kvällen avslutades med att regionstyrelsen redogjorde för aktuella frågor bland annat Grön infrastruktur, vattenskyddsområden som är på gång samt hur man kan jobba med politiker och påverkan i den egna kommungruppen genom ett s k ”kommungruppssläpp” till våren.

Styrelsen lyfte också att nu är det nyckelbiotopsinventeringen på gång i Värmland. Uppmaningen till de som får ett brev om att ens fastighet ska inventeras var att ta en kontakt med LRF.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se