Arvika kommungrupp har lämnat synpunkter på det nya förslaget till skyddsområde för sjön Racken. Kommungruppen är kritisk till hur samrådet gått till då Arvika Teknik inte har lämnat ut något underlag till hur man har kommit fram till föreskrifterna och hur man avgränsat skyddsområdet.

Det finns även skyddsföreskrifter som man är kritisk till. T ex föreslås tillstånds/anmälningsplikt på maskinell skogsbruksåtgärd och förbud mot strandbete för kalvar under sju veckor.

Läs hela yttrandet här >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se