Ola Axelsson ordförande i LRF avdelningen inledde med orden

– Välkomna och TACK, fyra bokstäver, men så mycket det ligger i de fyra denna kväll.Tre dygn efter ett scenario ingen vill vara med om. Tre samtal och så mycket folk sa någon. Bilderna på allas näthinnor är många, men min starkaste bild ska jag måla upp för er nu.

Vänligen blunda, men lyssna och se följande scenario framför er. Räddningsledaren iklädd röd hjälm och jacka för kvällen frågar efter värmestuga för folk fryser och det är tolv minus. Jag svarar att folk inte vill lämna platsen, mitt tillsynes märkliga svar, gör två brasor, 20 minuter senare står två grupper runt den värmande veden. Nedanför står mängder med traktorer, djurtransporter och grindar men också 120 kor. 120 lugna kor innanför ett stort antal hopsvetsade metallrör.

Månskenet hjälper mig att förtydliga och föreviga denna bild. Ingen kamera kan göra bilden bättre. Att se den mängd engagerade människor berör på djupet, att ta emot alla omtänksamma samtal berör än mer och ni bekräftar det ikväll.

Årsmötet

Under årsmötet fanns det representanter från Arla, Räddningstjänsten och Länsförsäkringar, men också delar av LRF Värmlands regionstyrelse och personal som alla ville tacka lokalbefolkningen och de medlemmar som ställde upp för en kollega i söndags kväll när en ladugård brann.

Efter de inledande orden drog de sedvanliga årsmötesförhandlingarna igång. Vid valet till årsmötets ordförande snubblade valberedningen på tungan och Olle Jacobsson var nära på att väljas till ordförande istället för Olle Danielsson som var valberedningens förslag, Olle Danielsson kunde sedan väljas till ordförande för mötet.

Avdelningen beslöt också att två motioner skulle gå till regionstämman och man valde också att skicka en skrivelse. Den första motionen berörde utbildningsbehovet för nyvalda i lokalavdelningarna i Värmland, den andra motionen berörde att fler kontaktytor behövde skapas mellan regionstyrelsen och medlemmarna ute i lokalavdelningarna.

Lokalavdelningsstyrelsen fick också i uppdrag att författa en skrivelse till regionstyrelsen med innehållet att tydliggöra äganderätten utifrån viltfrågorna och med fokus på kronvilt och jakt.

Säffle Norra utsåg också fullmäktige till regionsstämman 2019 och de blev de nyvalda i lokalavdelningsstyrelsen.
 – Vi brukar skicka de nyvalda så de får möjlighet att skaffa sig ett bra nätverk och se hur det går till på en regionstämma sa Anders Axelsson, sammankallande i valberedningen.

Kvällen avslutades med korv och bröd och samtal mellan årsmötesdeltagarna. Janne Landström, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, som enligt programmet skulle prata vilt lovade att återkomma vid ett senare tillfälle till lokalavdelningen då det började bli sen kväll.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se