Så i veckan ordnade man en kväll om motionsskrivande. Där samlades 15 personer som alla hade frågor de brinner för och som de gärna skulle se behandlade av både region- och riksförbundsstämma. För vill man påverka LRF och de frågor LRF arbetar med räcker det inte med att knyta näven i fickan. Frågan måste upp på bordet och, än så länge, ner på papper för att det ska bli ett uppdrag för riksförbundsstyrelsen och LRFs tjänstemän att jobba vidare med.

Erik Evestam, till vardags en av LRFs regionala äganderättsexperter, lotsade medlemmarna genom den demokratiska process som leder fram till att beslut tas i en fråga på riksförbundsstämman. Och hänvisade den intresserade till det han kallar LRFs bibel, riksförbundsstyrelsens yttranden och stämmobesluten. De hittar man bland annat på lrf.se/stamma.

Det en enskild medlem önskar kan alltså i bästa fall gå hela vägen från lokalavdelningens årsmöte, via regionstämman och klubbas på riksförbundsstämman. Men då gäller det att man följer formalia. Annika Arnesson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverge, gick igenom ingredienserna – datum, avsändare, lokalavdelning, mottagare, rubrik, syfte och, kanske mest centralt, ett yrkande.

Viktigt att också tänka på att inte ta med flera olika frågor i samma motion, tycker man mycket får man del upp det i flera motioner.

Under den avslutande övningen, där deltagarna skrev utkast till motioner, kom flera konkreta frågeställningar upp som har goda chanser att gå långt i LRFs demokratiska process.

Erik Evestams förväntningar på kvällen var mer jobb för regionkontoret när det gäller motionshantering och det ser ut som om de kommer att infrias.

Eva Åström
Kommunikationsavdelningen LRF riks, eva.astrom@lrf.se