Ola Axelsson, ordförande i LRF-avdelningen - Hur tänkte ni i avdelningen?

- Vi kände att vi ville skapa en plats under mer avslappnade former där medlemmarna får möjlighet att uttrycka vad de tycker är viktigt. Vi vill också locka den yngre generationen och tänkte därför att vi förenar nytta med nöje.  Kan vi ge medlemmarna något mer än bara ett årsmöte så är det ju så klart bra, säger Ola Axelsson som är ordförande i avdelningen.

Säffle LRF Norra har därför bjudit in sina medlemmar till Årsmöte och Maskinkväll.

- Vi hoppas vi ska kunna diskutera bland annat Vilken riktning som jord- och skogsbruket ska ta? Vilka maskiner krävs? Hur mycket vilt tål våra marker?  Och vilka möjligheter har markägaren att påverka viltstammen?  Till vår hjälp har vi tagit Jan Landström som jobbar med dessa frågor i personalen. Han kommer att lotsa oss igenom en mängd funderingar, speciellt viltfrågor och allt vad det innebär. Jan jobbar på LRF Västra Sverige och finns tillgänglig för oss medlemmar. I verkstaden finns även en maskinell nyhet för bygden! Men naturligtvis kommer vi också ha sedvanliga årsmötesförhandlingar och så bjuder vi på kvällsmat och kaffe, säger Ola.

Årsmötet hålls onsdagen den 23 januari hos Br Larssons verkstad, Torp, V Nysäter >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se